Budynki mieszkalne jednorodzinne

Mysłowice, Bończyk Ptaki

Nazwa inwestycji

Zespół 45 (3×15) domów szeregowych przy ulicy Kormoranów

Lokalizacja

Mysłowice

Rok realizacji

1999-2003