Obiekty użyteczności publicznej

Katowice, 1 maja

Nazwa inwestycji

Budynek usługowo mieszkalny

Lokalizacja

Katowice, 1 maja

Rok realizacji

2013